24 januari 2022
Voor Riek Bakker was het alles of niets in gebiedsontwikkeling
Riek Bakker stond aan de basis van wat we nu als gebiedsontwikkeling kennen. In ‘De ruimte van Riek’ kijkt ze terug op haar leven en werk. Recensent Jaap Modder concludeert in zijn analyse van de aanpak van deze kordate vakvrouw: 'Ze liep soms net iets te ver voor de troepen uit, sorteerde daarmee doorbraken en successen maar daardoor liep het soms ook mis.'
Zie ook Riek Bakker, Margeet Fogteloo, De ruimte van Riek, Boom uitgevers, 2021.
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
24 januari 2022
 
21 januari 2022
'Met deze principes geven we meer richting met de Nationale Omgevingsvisie'
Opinie. Als de Nationale Omgevingsvisie tot uitvoeringskracht moet leiden, dan moeten de onderliggende principes volgens hoogleraar Co Verdaas worden herzien. Hij doet een voorzet en nodigt lezers uit met suggesties of alternatieven te komen.
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
21 januari 2022
 
Vertraging Didam-arrest voor rekening gemeente
Als het Didam-arrest tot vertraging leidt bij het uitvoeren van gemeentelijke gebiedsplannen, dan is het aan gemeenten zelf om die vertraging in te halen. Dat zei Hugo De Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, begin deze week in antwoord op Kamervragen.
Zie ook podcast Uitgifte van grond na het arrest Didam: gelijkheid, blijheid? met Willem Janssen (Universiteit Utrecht) en Annemarie Drahmann (Universiteit Leiden)
Bron Binnenlands Bestuur
21 januari 2022
 
11 januari 2022
Tijdschrift voor Bouwrecht over uitnodigingsplanologie
Tijdschrift voor Bouwrecht (nr 1) gaat onder meer in op uitnodigingsplanologie en de (on)mogelijkheden van het verschuiven en verminderen van onderzoekslasten onder de Omgevingswet. Verder een column over de intensievere toetsing van omgevingsrechtelijke besluitvorming door de bestuursrechter.
Bron Tijdschrift voor Bouwrecht
11 januari 2022
 
10 januari 2022
Een goed omgevingsplan (begint) met milieueffectrapportage
Dat is het motto van een handreiking die de VNG en de Commissie voor de milieueffectrapportage samen hebben gemaakt. De handreiking helpt bestuurders en planmakers om milieueffectrapportage te benutten bij het maken van een omgevingsplan (de opvolger van bestemmingsplannen en lokale verordeningen). Het opstellen van het milieueffectrapport is goed te koppelen aan de stappen uit het Handboek stap voor stap het omgevingsplan ontwerpen van de VNG.
Bron Commissie voor de Milieueffectrapportage Nieuws
10 januari 2022
 
05 januari 2022
Waarom we niet te veel mogen verwachten van de Omgevingswet voor gebiedsontwikkeling
Over een half jaar treedt de Omgevingswet in werking die gebiedsontwikkeling sneller en transparanter moet maken. Maar omdat het eigendomsrecht niet is hervormd, mogen we van de nieuwe wet volgens Demetrio Munoz Gielen, expert grondbeleid, niet te veel verwachten. 'Een Omgevingswet zonder systeemverandering leidt tot gebiedsontwikkeling die bijna net zo langdurig en duur is als in de huidige situatie.'
Bron Gebiedsontwikkeling.nu
05 januari 2022