10 October 2019
Data-analyse brengt groenpercentage en vergroeningspotentieel van de Nederlandse tuinen in kaart


Door de analyse van 9,3 miljoen adressen en diens tuinen in Nederland is inzichtelijk gemaakt hoe groen de tuinen zijn op buurt-, gemeentelijk- en landelijk niveau. Ook is berekend hoeveel oppervlakte deze tuinen in beslag nemen. Op basis daarvan is te bepalen wat het vergroeningspotentieel van de tuinen is in gemeenten en in buurten. Hoe groen tuinen zijn per wijk en per gemeente kan relevant zijn voor beleidsbepalers. Vegetatie in bewoond gebied zorgt namelijk voor verkoeling, goede afwatering, biodiversiteit en CO2-vermindering.
Bron Persbericht Deloitte
10 October 2019
 
RO magazine over stedelijke verdichting
In RO magazine (nr 10) aandacht voor de verdichtingsopgave in steden. Met artikelen over het programma Stedelijke Transformatie (kijkt naar de manier waarop je opgaven kunt combineren) en lessen uit GEM Kanaleneiland Centrum. Verder een interview met Huib van Essen (gedeputeerde provincie Utrecht) over het dichtslibbende wegennet en artikelen over slimme gezamenlijke investeringskansen voor infrastructuur (3 scenario's), de NOVI (leidt tot 2 soorten regionale identiteiten), het natuurbeleid en een beschouwing over 'integraal werken'.
Zie ook artikel Werken met 'dikke' en 'dunne' regio's
Bron RO Magazine
10 October 2019
 
07 October 2019
Nieuw weefsel in de bestaande stad
In het BPD dossier aandacht voor binnenstedelijke gebiedstransformatie. Met onder andere drie inspirerende Europese voorbeelden (Bilbao, Nantes, Liverpool), een interview met Jop Fackeldey, voorzitter en een van de initiatiefnemers van het programma Stedelijke Transformatie, de visie van Kees Christiaanse en negen Nederlandse voorbeelden met respect voor het dna van het stedelijk weefsel (Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Groningen, IJmuiden, Leidschendam, Nijmegen, Rosmalen, Utrecht).
Bron BPD
07 October 2019
 
02 October 2019
NVB en NEPROM vragen kabinet om hard in te grijpen
NVB en NEPROM roepen het kabinet op om binnen enkele weken maatregelen te treffen specifiek gericht op de woningbouw, teneinde de dreigende woningbouwcrisis af te wenden.
Bron Persbericht NEPROM
02 October 2019
 
01 October 2019
Geografie over GIS op school
In Geografie (nr 8) staan een reeks artikelen over GIS op school met toepassingen op leefbaarheidsonderzoek, overstromingen en wateroverlast, water op het schoolplein en winkels (veldopdrachten in de Utrechtse wijk Lombok, de beste vestigingsplaats), voorzieningen en klanten en een fietsexcursie door het Groene Hart.
Bron Geografie
01 October 2019
 
30 September 2019
Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy
PBL Netherlands Environmental Assessment Agency has published the guidance document Using scenarios for environmental, nature and spatial planning policy, in addition to a guidance document on building such scenarios. This guidance document gives an overview of the successive steps of using scenarios in policy-making, the choices to be made during each step and the possibilities and limitations involved in those choices.
Bron Planbureau voor de Leefomgeving
30 September 2019
 
27 September 2019
Samenwerken voor het algemeen belang bij herinrichting van de ruimte
Nederland staat aan de vooravond van een ingrijpende herinrichting van de ruimte. Om de transities op het gebied van de landbouw, energie, waterhuishouding en circulaire economie te doen slagen, geldt solidariteit tussen de overheden en tussen inwoners als basisvoorwaarde. Dat vraagt wat betreft Jan Jaap de Graeff, voorzitter van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), om een doortimmerd verhaal over onze toekomstige leefomgeving, waarbij overheden samen optrekken.
Bron VNG Magazine
27 September 2019
 
24 September 2019
Energietransitie: gebrek aan ruimte vraagt om ontwerpers
Wat betekent de energietransitie eigenlijk voor het Nederlandse landschap? De prijsvraag 'Energielandschap van de Toekomst', waarvan de winnaars begin dit jaar werden bekendgemaakt, is wederom een belangrijke stap in het ontwerp en onderzoek naar onze toekomstige energielandschappen. Dirk Oudes en Sven Stremke bekeken de inzendingen en het juryrapport en maakten de balans op.
Bron ArchiNed Nieuws
24 September 2019