19 February 2020
NEPROM: ​Woningbouw in de weilanden
Het woningtekort loopt verder op. Jan Fokkema, directeur bij de NEPROM, roept daarom het Rijk op om met spoed weilanden aan te wijzen om woningen te bouwen.
Bron NEPROM Nieuws
19 February 2020
 
13 February 2020
Gebruik stappenplan om milieugevolgen Provinciale Omgevingsvisie Limburg in beeld te brengen
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor de Provinciale Omgevingsvisie Limburg eerst de ambities van de provincie duidelijk te maken en daarna te onderzoeken welke opties er zijn om die ambities te halen. Op die manier komen milieugevolgen van keuzes goed in beeld. De provincie Limburg heeft de Commissie om advies gevraagd over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.
Bron Commissie voor de Milieueffectrapportage Nieuws
13 February 2020
 
Provincie maakt met ruim € 4 miljoen woningbouw stations Zaandam mogelijk
De provincie Noord-Holland maakt ruim 4 miljoen euro vrij om de woningbouw op 2 voormalige bedrijventerreinen vlakbij stations Zaandam Kogerveld en Zaandam in de gemeente Zaanstad mogelijk te maken.
Bron Persbericht provincie Noord-Holland
13 February 2020
 
11 February 2020
Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet
De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met de Invoeringswet Omgevingswet. Deze wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Regelgeving wordt hierdoor eenvoudiger en biedt ruimte voor lokaal maatwerk. Het uitgangspunt van de wet is een goede balans tussen het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving.
Bron Persbericht ministerie van BZK
11 February 2020
 
Record nieuwe megadistributiecentra
In 2019 zijn 31 mega distributiecentra met 12.400 nieuwe arbeidsplaatsen tot stand gekomen. Daarmee is het honderdste mega dc gevestigd in Nederland sinds 2013. Buck Consultants International signaleert deze trend en geeft haar visie op grootschalige logistiek in de ruimtelijke ordening ('verdozing van het landschap').
Bron Persbericht Buck Consultants International
11 February 2020
 
RO magazine over nieuwe grote woningbouwlocaties
RO magazine (nr 1-2) schrijft over de nieuwe grote woningbouwlocaties, zoals de Utrechtse Merwedekanaalzone en onderwerpen als stedelijke verdichting en duurzame verstedelijking. Verder artikelen over het inventariseren van de plancapaciteit detailhandel, de stikstofcrisis, stadsparken (de Arnhemse aanpak) en Rotterdam-Rijnhaven.
Zie ook artikel Stikstofcrisis vergt extensivering van de Nederlandse landbouw
Bron RO Magazine
11 February 2020
 
Ruimte over de stadsregio
Het Vlaamse vakblad Ruimte (nr 44) heeft de stadsregio als thema. Met artikelen over de provinciale werkingsschaal, de stadsregio als samenlevingsmodel, de Vlaams-Nederlandse Delta en de Zwitserse agglomeratiesprogramma's. Verder artikelen over lokale verdichting, de Antwerpse stadsregio (cartografische verkenning), toekomst Vlaamse platteland, stadsplanning in Hong Kong, grensoverschrijdende planvorming, laagdynamische zones en Cittaslow.
Zie ook - artikel De stadsregio als samenlevingsmodel
- rapport Een versterkt partnerschap tussen Vlaanderen en haar steden (Agentschap Binnenlands Bestuur)
Bron Ruimte
11 February 2020
 
10 February 2020
Tijdschrift voor Bouwrecht over het burgerperspectief bij de Omgevingswet
In Tijdschrift voor Bouwrecht (nr 2) een gastcolumn van mr. R.F.B. van Zutphen over het burgerperspectief bij de Omgevingswet en de vraag of het nieuwe systeem toegankelijk genoeg is voor iedere burger. Verder een artikel over het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht (een onderbouwde werkinstructie voor bedrijven en particulieren)
Bron Tijdschrift voor Bouwrecht
10 February 2020
 
09 February 2020
Ministerie hield rapport over falen ruimtelijke ordening tegen
Ambtenaren van Binnenlandse Zaken botsten met inspectie over een rapport en verdraaiden de conclusies in een jaarverslag.
Bron NRC
09 February 2020
 
04 February 2020
Open stad: Werken aan duurzame en democratische steden
Is de open stad een mooie theorie? Of kunnen bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de praktijk écht meedenken en meedoen in het vormgeven van de stad? Onderzoekers van het NWO-Verdus onderzoeksproject R-LINK onderzochten 14 praktijkvoorbeelden in Nederland en bundelden hun inzichten en lessen over participatie bij gebiedsontwikkeling in het magazine Open stad: werken aan duurzame en democratische steden.
Zie ook Participatie bij gebiedsontwikkeling: is dat een mythe? (Platform31, 4 februari 2020)
Bron Platform31
04 February 2020
 
03 February 2020
Groei steden: wie denkt er aan groene recreatiekwaliteit?
De druk op het groen in en rond de stad om te kunnen ontspannen neemt sterk toe. In de regio Utrecht is de aanleg van groen voor ontspanning en recreatie echter achtergebleven bij de groei van de bevolking. Dit is overigens overal in Nederland het geval: na de decentralisatie door Bleker is de aanleg en het beheer van recreatief groen tussen de wal en het schip gevallen.
Bron Bureau Buiten
03 February 2020